🔺 رایزنی وزیر امورخارجه ژاپن با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و کانادایی درباره جنگ اوکراین

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 رایزنی وزیر امورخارجه ژاپن با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و کانادایی درباره جنگ اوکراین

🔺 رایزنی وزیر امورخارجه ژاپن با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و کانادایی درباره جنگ اوکراین

🔺 رایزنی وزیر امورخارجه ژاپن با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و کانادایی درباره جنگ اوکراین

🔹 وزیر امور خارجه ژاپن در دیدار با وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه و کانادا بر اهمیت حفظ وحدت گسترده تر میان کشورهای گروه هفت و جامعه بین المللی برای پاسخ به حمله روسیه به اوکراین تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup