🔺 اجرای پوشش بیمه همگانی یکی از دستاورد‌های چشمگیر وزارت بهداشت است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اجرای پوشش بیمه همگانی یکی از دستاورد‌های چشمگیر وزارت بهداشت است

🔹 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در جمع مسئولان شهرستان لنجان گفت: در مسیر ارتقاء زیرساخت‌های حوزه بهداشت اولویت ما جامعه عشایری و روستایی، حاشیه شهر‌ها و شهر‌های کوچک و محروم است که بیشترین نیاز را به خدمات بهداشتی دارند.

ادامه مطلب ...
popup