🔺 انتقاد از تاخیر در پرداخت کرایه رانندگان حمل نهاده‌های دامی/دولت هزینه پلاک کوبی دام‌ها با استفاده از میکروچیپ‌ها را بر عهده نمی‌گیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انتقاد از تاخیر در پرداخت کرایه رانندگان حمل نهاده‌های دامی/دولت هزینه پلاک کوبی دام‌ها با استفاده از میکروچیپ‌ها را بر عهده نمی‌گیرد

🔺 انتقاد از تاخیر در پرداخت کرایه رانندگان حمل نهاده‌های دامی/دولت هزینه پلاک کوبی دام‌ها با استفاده از میکروچیپ‌ها را بر عهده نمی‌گیرد

🔹 رئیس کمیته دامپروری کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: بخش خصوصی انتقادهای جدی در زمینه استفاده از میکروچیپ‌ها با توجه به بار مالی آن دارند زیرا دولت هزینه‌های ریالی را عهده دار نمی‌شود.

ادامه مطلب ...
popup