🔺 بازتر شدن دامنه نوسان بازار، موجب روان‌تر شدن معاملات و کارایی بیشتر بازار

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بازتر شدن دامنه نوسان بازار، موجب روان‌تر شدن معاملات و کارایی بیشتر بازار

🔺 بازتر شدن دامنه نوسان بازار، موجب روان‌تر شدن معاملات و کارایی بیشتر بازار

🔹 کارشناس بازار سرمایه درباره بازتر شدن دامنه نوسان بازار گفت: اگر دامنه نوسان بازتر شود معاملات روان‌تر، کارایی و شفافیت بازار بیشتر و به عمق بازار کمک کرده و نگرانی سهامداران را از بین می‌برد.

ادامه مطلب ...
popup