🔺 برداشت توت در خلخال آغاز شد/ پیش‌بینی افزایش ۵۰ تنی محصول

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برداشت توت در خلخال آغاز شد/ پیش‌بینی افزایش ۵۰ تنی محصول

🔺 برداشت توت در خلخال آغاز شد/ پیش‌بینی افزایش ۵۰ تنی محصول

🔹 روستاهای حاشیه رودخانه قزل‌اوزن در شهرستان خلخال قطب تولید و برداشت توت هستند و پیش بینی می‌شود امسال برداشت این محصول به ۲۰۰ تن برسد با این حال به علت فقدان کارخانجات فراوری و خشک‌کنی توت، ارزش اقتصادی چندانی عاید کشاورزان نمی‌شود.

ادامه مطلب ...
popup