🔺 صدور دامدارکارت با سقف اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی برای حمایت از تولید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 صدور دامدارکارت با سقف اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی برای حمایت از تولید

🔺 صدور دامدارکارت با سقف اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی برای حمایت از تولید

🔺 صدور دامدارکارت با سقف اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی برای حمایت از تولید

🔹 مدیرعامل بانک کشاورزی از صدور دامدارکارت با سقف اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی همسو با برنامه های دولت در طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها برای حمایت از صنعت دام و طیور کشور خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup