🔺 دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه ایده به بازار سرمایه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه ایده به بازار سرمایه

🔺 دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه ایده به بازار سرمایه

🔺 دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه ایده به بازار سرمایه

🔹 مدیرعامل مرکز مالی ایران گفت: افرادی که در بحث فناوری‌ها دارای ابزار و ایده جدیدی هستند می‌توانند طرح خود را با ارسال به مرکز مالی ایران طی یک بازه زمانی ۶ ماهه به اجرا در آورند و در نهایت طرح و ایده آنها در بازار سرمایه به صورت گسترده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب ...
popup