🔺 کالاهای اساسی باید با قیمت شهریور 1400 به صورت کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کالاهای اساسی باید با قیمت شهریور 1400 به صورت کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد

🔺 کالاهای اساسی باید با قیمت شهریور 1400 به صورت کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد

🔹 نماینده مردم چابهار در مجلس گفت: براساس مصوبه نمایندگان کالاهای اساسی باید با قیمت شهریور 1400 به صورت کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد که اکنون این اتفاق نمی افتد.

ادامه مطلب ...
popup