🔺 ضرایبی که برای درآمد برخی افراد در تعیین دهک ها در نظر گرفته شده، کارشناسی نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ضرایبی که برای درآمد برخی افراد در تعیین دهک ها در نظر گرفته شده، کارشناسی نیست

🔺 ضرایبی که برای درآمد برخی افراد در تعیین دهک ها در نظر گرفته شده، کارشناسی نیست

🔹 نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از افرادی که یارانه 45 هزار تومانی دریافت می کردند، در جریان پرداخت یارانه جدید، حذف شده اند، در واقع ضرایبی که برای درآمد مردم در نظر گرفته شده، کارشناسی نیست.

ادامه مطلب ...
popup