🔺 کمیته آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه و تعیین اولویت‌ها برنامه هفتم در مجلس تشکیل شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کمیته آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه و تعیین اولویت‌ها برنامه هفتم در مجلس تشکیل شد

🔺 کمیته آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه و تعیین اولویت‌ها برنامه هفتم در مجلس تشکیل شد

🔹 رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: کمیته‌ای برای آسیب‌شناسی برنامه ششم و تعیین اولویت‌ها در برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون تشکیل شده و رسما وارد فضای برنامه هفتم شده‌ایم.

ادامه مطلب ...
popup