🔺 جنجال در گینه پس از ممنوعیت سه ساله تظاهرات؛ مچ اندازی ارتش و جریان های مخالف

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 جنجال در گینه پس از ممنوعیت سه ساله تظاهرات؛ مچ اندازی ارتش و جریان های مخالف

🔺 جنجال در گینه پس از ممنوعیت سه ساله تظاهرات؛ مچ اندازی ارتش و جریان های مخالف

🔺 جنجال در گینه پس از ممنوعیت سه ساله تظاهرات؛ مچ اندازی ارتش و جریان های مخالف

🔹 دو هفته پس از اعلام رئیس دولت نظامی گینه مبنی بر بازگرداندن حکومت به غیر نظامیان پس از یک دوره انتقالی، تصمیم دولت کوناکری بر ممنوعیت تظاهرات در دوران گذار سه ساله در این کشور جنجال آفریده است.

ادامه مطلب ...
popup