🔺 کمیسیون اجتماعی موضوع دهک بندی و حذف برخی یارانه بگیران را پیگیری می کند/ موضوع در جلسه سران قوا مطرح و پیگیری شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کمیسیون اجتماعی موضوع دهک بندی و حذف برخی یارانه بگیران را پیگیری می کند/ موضوع در جلسه سران قوا مطرح و پیگیری شد

🔺 کمیسیون اجتماعی موضوع دهک بندی و حذف برخی یارانه بگیران را پیگیری می کند/ موضوع در جلسه سران قوا مطرح و پیگیری شد

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده قائنات درباره حذف برخی یارانه بگیران گفت: این موضوع با جدیت دنبال می شود و در جلسه سران قوا مطرح شده است. علاوه بر این کمیسیون اجتماعی نیز موظف به پیگیری دهک بندی دولت و حذف برخی یارانه بگیران شده است.

ادامه مطلب ...
popup