🔺 معضل اجتماعی-سیاسی در آمریکا؛ ادامه اعتراض‌های گسترده به منع سقط جنین

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 معضل اجتماعی-سیاسی در آمریکا؛ ادامه اعتراض‌های گسترده به منع سقط جنین

🔺 معضل اجتماعی-سیاسی در آمریکا؛ ادامه اعتراض‌های گسترده به منع سقط جنین

🔺 معضل اجتماعی-سیاسی در آمریکا؛ ادامه اعتراض‌های گسترده به منع سقط جنین

🔹 اعتراض های مردمی علیه تلاش دیوان عالی آمریکا مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن آزادی  سقط جنین دراین کشور، رو به گسترش است و سراسر آمریکا را فراگرفته است به گونه‌ای که معترضان آن را آغازی برای اعتراض های مدنی گسترده اعلام کرده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup