🔺 دولت در اسرع وقت اجرای قانون تحول آفرین «جهش تولید دانش بنیان» را کلید بزند/ مجلس نظارت بر این قانون را وظیفه خود می‌داند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت در اسرع وقت اجرای قانون تحول آفرین «جهش تولید دانش بنیان» را کلید بزند/ مجلس نظارت بر این قانون را وظیفه خود می‌داند

🔺 دولت در اسرع وقت اجرای قانون تحول آفرین «جهش تولید دانش بنیان» را کلید بزند/ مجلس نظارت بر این قانون را وظیفه خود می‌داند

🔹 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به تأیید قانون «جهش تولید دانش بنیان» از سوی شورای نگهبان، اجرای این قانون را موجب تحول برشمرد و گفت: در این قانون سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به 2 برابر افزایش می‌یابد و دستگاه‌های دولتی موظفند، بدهی های خود را به این شرکت ها در اولویت پرداخت قرار دهند.

ادامه مطلب ...
popup