🔺 تحریم‌های ظالمانه، مشکل اصلی مجموعه‌های دولتی و پیمانکاران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحریم‌های ظالمانه، مشکل اصلی مجموعه‌های دولتی و پیمانکاران

🔺 تحریم‌های ظالمانه، مشکل اصلی مجموعه‌های دولتی و پیمانکاران

🔺 تحریم‌های ظالمانه، مشکل اصلی مجموعه‌های دولتی و پیمانکاران

🔹 مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری با بیان اینکه مشکل اصلی در اجرای پروژه‌ها تحریم‌های ظالمانه است و باید به هر ترتیبی شده آن را خنثی کرد، گفت: دنیا، دنیای ارتباطات، کار بهینه و گروهی است و مشارکت با شرکت‌های خارجی و ارتباط گرفتن می‌تواند کمک خوبی برای اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتر باشد.

ادامه مطلب ...
popup