🔺 افزایش هزینه تحریم برای آمریکا با شکستن انحصار در دولت سیزدهم

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش هزینه تحریم برای آمریکا با شکستن انحصار در دولت سیزدهم

🔺 افزایش هزینه تحریم برای آمریکا با شکستن انحصار در دولت سیزدهم

🔺 افزایش هزینه تحریم برای آمریکا با شکستن انحصار در دولت سیزدهم

🔹 معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه یکی از رمزهای پیشبرد سیاست‌های مختلف در دولت سیزدهم این است که انحصار را از بین ببریم، گفت: این موضوع بازدارندگی ایجاد کرده و اگر آمریکا بخواهد از سیاست‌های تقابلی و تحریم استفاده کند، برایش هزینه خواهد داشت.

ادامه مطلب ...
popup