🔺 برنجکاری قراردادی؛ حمایت از شالیکار و حذف دلالی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برنجکاری قراردادی؛ حمایت از شالیکار و حذف دلالی

🔺 برنجکاری قراردادی؛ حمایت از شالیکار و حذف دلالی

🔹 کشت قرارداری برنج برای نخستین بار در سال زراعی جاری با اهدافی شامل ارتقای کیفیت محصول، ثبات در تولید و افزایش بهره‌وری به همراه جلوگیری از دست اندازی دلالان در استان‌های شمالی کشور از جمله گیلان به اجرا درآمد که طبق آمارها مورد استقبال شالیکاران این استان نیز قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup