🔺 بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت، هدف خصوصی سازی است/ شفافیت واگذاری‌ها با رونمایی از سامانه پاسخ

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت، هدف خصوصی سازی است/ شفافیت واگذاری‌ها با رونمایی از سامانه پاسخ

🔺 بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت، هدف خصوصی سازی است/ شفافیت واگذاری‌ها با رونمایی از سامانه پاسخ

🔺 بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت، هدف خصوصی سازی است/ شفافیت واگذاری‌ها با رونمایی از سامانه پاسخ

🔹 رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه هدف خصوصی سازی، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت است، گفت: برای اینکه مسیر درستی را در امر خصوصی سازی در پیش بگیریم، باید اقدام گذشته مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup