🔺 پنتاگون: ارسال بسته‌های جدید تسلیحاتی ۲۰ کشور به اوکراین/سیاست چین واحد تغییر نکرده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 پنتاگون: ارسال بسته‌های جدید تسلیحاتی ۲۰ کشور به اوکراین/سیاست چین واحد تغییر نکرده است

🔺 پنتاگون: ارسال بسته‌های جدید تسلیحاتی ۲۰ کشور به اوکراین/سیاست چین واحد تغییر نکرده است

🔺 پنتاگون: ارسال بسته‌های جدید تسلیحاتی ۲۰ کشور به اوکراین/سیاست چین واحد تغییر نکرده است

🔹 لوید آستین وزیر دفاع آمریکا (پنتاگون) با بیان اینکه ۲۰ کشور بسته های تسلیحاتی جدید به اوکراین ارسال می‌کنند، اعلام کرد که سیاست واشنگتن درباره چین واحد تغییر نکرده است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار بین الملل

popup