🔺 اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها فاصله طبقاتی در جامعه را کاهش داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها فاصله طبقاتی در جامعه را کاهش داد

🔺 اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها فاصله طبقاتی در جامعه را کاهش داد

🔺 اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها فاصله طبقاتی در جامعه را کاهش داد

🔹 کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است، گفت: اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد.

ادامه مطلب ...
popup