🔺 سردرگمی آفریقایی تبارهای اوکراین در اروپا/ سیاهان از تجربه‌های تبعیض آمیز سخن می گویند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سردرگمی آفریقایی تبارهای اوکراین در اروپا/ سیاهان از تجربه‌های تبعیض آمیز سخن می گویند

🔺 سردرگمی آفریقایی تبارهای اوکراین در اروپا/ سیاهان از تجربه‌های تبعیض آمیز سخن می گویند

🔺 سردرگمی آفریقایی تبارهای اوکراین در اروپا/ سیاهان از تجربه‌های تبعیض آمیز سخن می گویند

🔹 اوکراینی های آفریقایی تبار که از جنگ در اوکراین گریختند، از رفتار تبعیض آمیز و نژادپرستانه کشورهای غربی سخن می گویند و براین باور اصرار دارند که اکنون در اروپا تبعیض بیشتری را تجربه می کنند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup