🔺 طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس تاثیر مثبتی بر کاهش دلالی در بازار مسکن و خودرو دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس تاثیر مثبتی بر کاهش دلالی در بازار مسکن و خودرو دارد

🔺 طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس تاثیر مثبتی بر کاهش دلالی در بازار مسکن و خودرو دارد

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تاثیرات مثبتی بر کاهش سفته‌بازی و دلالی در بازار مسکن، خودرو و.. که در حال حاضر فشار بسیاری از این محل‌ها به زندگی مردم وارد می‌شود، دارد.

ادامه مطلب ...
popup