🔺 وزیر بهداشت برای بررسی نابسامانی تنظیم بازار دارو به کمیسیون اقتصادی می‌آید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر بهداشت برای بررسی نابسامانی تنظیم بازار دارو به کمیسیون اقتصادی می‌آید

🔺 وزیر بهداشت برای بررسی نابسامانی تنظیم بازار دارو به کمیسیون اقتصادی می‌آید

🔹 گزارش کارگروه تخصصی رسیدگی به موضوع نابسامانی در تنظیم بازار دارو و کالاهای سلامت و دارویی در گمرکات کشور در اجرای ماده 45 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفته آینده در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup