🔺 قطعی‌های با برنامه برق؛ مدیریت تولید و تنظیم بازار فولاد و سیمان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 قطعی‌های با برنامه برق؛ مدیریت تولید و تنظیم بازار فولاد و سیمان

🔺 قطعی‌های با برنامه برق؛ مدیریت تولید و تنظیم بازار فولاد و سیمان

🔺 قطعی‌های با برنامه برق؛ مدیریت تولید و تنظیم بازار فولاد و سیمان

🔹 امسال و با تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، برخلاف گذشته قطعی برق به همه صنایع گسترش یافته و محدود به صنایعی خاص نیست؛ این مهم ضمن ممکن کردن برنامه‌ریزی برای شرکت‌ها، مانع از برهم خوردن تعادل بازار سیمان و فولاد می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup