🔺 مشکلات اقتصاد غرب پیامد مجموعه اشتباهات سران اروپا و آمریکا است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مشکلات اقتصاد غرب پیامد مجموعه اشتباهات سران اروپا و آمریکا است

🔺 مشکلات اقتصاد غرب پیامد مجموعه اشتباهات سران اروپا و آمریکا است

🔹 سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز در مصاحبه با اسپوتنیک با تأکید بر عدم امکان دیدار پوتین و بایدن، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی غرب، پیامد مجموعه اشتباهات سران اروپا و آمریکا است.

ادامه مطلب ...
popup