🔺 اصلاح سیاست ارز ترجیحی فساد را کاهش داد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث قاچاق معکوس شده بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اصلاح سیاست ارز ترجیحی فساد را کاهش داد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث قاچاق معکوس شده بود

🔺 اصلاح سیاست ارز ترجیحی فساد را کاهش داد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث قاچاق معکوس شده بود

🔺 اصلاح سیاست ارز ترجیحی فساد را کاهش داد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث قاچاق معکوس شده بود

🔹 یک فعال اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی بهره‌وری را کاهش داد و قاچاق معکوس را ایجاد کرد، گفت: تغییر در تخصیص ارز ترجیحی از واردکننده به مصرف‌کننده موجب کاهش فساد و سوءاستفاده در قیمت کالاها شده است.

ادامه مطلب ...
popup