🔺 نشست روند آستانه؛ تاکید کشورهای ضامن بر تعهد قاطع خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 نشست روند آستانه؛ تاکید کشورهای ضامن بر تعهد قاطع خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه

🔺 نشست روند آستانه؛ تاکید کشورهای ضامن بر تعهد قاطع خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه

🔺 نشست روند آستانه؛ تاکید کشورهای ضامن بر تعهد قاطع خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه

🔹 کشورهای ضامن شرکت کننده در نشست بین المللی «روند آستانه» که به میزبانی «نورسلطان» قزاقستان برگزار شد، بار دیگر تعهد قاطع خود را به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه اعلام کردند.

ادامه مطلب ...
popup