🔺 وزیر ارتباطات :عزم رییس جمهور بر حل مشکلات ریشه ای استوار است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 وزیر ارتباطات :عزم رییس جمهور بر حل مشکلات ریشه ای استوار است

🔺 وزیر ارتباطات :عزم رییس جمهور بر حل مشکلات ریشه ای استوار است

🔺 وزیر ارتباطات :عزم رییس جمهور بر حل مشکلات ریشه ای استوار است

🔹 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه عزم دولت آیت الله رییسی بر حل مشکلات ریشه ای استوار است گفت: درست به همان گونه که دربحث کرونا توانستیم باوجود تحریم ها یکی از تولید کنندگان واکسن باشیم و تلفات این بیماری را به کمتراز انگشتان دست برسانیم سایر مشکلات را نیز حل خواهیم کرد.

ادامه مطلب ...
popup