🔺 انتظار حل چالش‌های اولویت دار استان‌ها از طریق تقویت تمرکز مدیریتی این مناطق

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 انتظار حل چالش‌های اولویت دار استان‌ها از طریق تقویت تمرکز مدیریتی این مناطق

🔺 انتظار حل چالش‌های اولویت دار استان‌ها از طریق تقویت تمرکز مدیریتی این مناطق

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی: تمرکز مدیریتی شهرستان‌ها باید به گونه‌ای برای اجرای مصوبات سفر انجام گیرد که وقتی یک تا دو سال آینده مصوبات را بررسی می‌کنیم، ببینیم چالش‌های اولویت دار منطقه حل شده است.

ادامه مطلب ...
popup