🔺 افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت اولیه طرح نهضت ملی مسکن معاف شوند/ دولت ساخت مساکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت اولیه طرح نهضت ملی مسکن معاف شوند/ دولت ساخت مساکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد

🔺 افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت اولیه طرح نهضت ملی مسکن معاف شوند/ دولت ساخت مساکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد

🔹 نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید به سمت ساخت انبوه مساکن استیجاری با رویکرد اجاره به شرط تملیک حرکت کند گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی باید از پرداخت آورده اولیه برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن معاف شوند.

ادامه مطلب ...
popup