🔺 تعیین تکلیف وضعیت قرارداد پیمانکاران و نحوه تأمین اعتبارات در دستور کار است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تعیین تکلیف وضعیت قرارداد پیمانکاران و نحوه تأمین اعتبارات در دستور کار است

🔺 تعیین تکلیف وضعیت قرارداد پیمانکاران و نحوه تأمین اعتبارات در دستور کار است

🔹 مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: چالش‌های اصلی ناتمامی پروژه‌های مسکن مهر در کشور به ویژه در شهر‌های جدید عدم تعیین تکلیف وضعیت پیمانکاران و تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه هاست.

ادامه مطلب ...
popup