🔺 بیل کلینتون: آمریکا بطور کامل سیستم دموکراتیک خود را از دست خواهد داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 بیل کلینتون: آمریکا بطور کامل سیستم دموکراتیک خود را از دست خواهد داد

🔺 بیل کلینتون: آمریکا بطور کامل سیستم دموکراتیک خود را از دست خواهد داد

🔺 بیل کلینتون: آمریکا بطور کامل سیستم دموکراتیک خود را از دست خواهد داد

🔹 بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا نسبت به آنچه در کاخ سفید بدان تصمیم گیری می شود ابراز نگرانی کرد و گفت این احتمال وجود دارد که طی چند دهه آینده آمریکا بطورکامل سیستم دموکراتیک قانون اساسی خود را ازدست دهد.

ادامه مطلب ...
popup