🔺 رفت و آمد بازرگانان روسی به ایران برای یاد گرفتن راه دور زدن تحریم‌های آمریکا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رفت و آمد بازرگانان روسی به ایران برای یاد گرفتن راه دور زدن تحریم‌های آمریکا

🔺 رفت و آمد بازرگانان روسی به ایران برای یاد گرفتن راه دور زدن تحریم‌های آمریکا

🔹 روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نوشت تجربه و تخصص ایران در بی اثر کردن تحریم ها برای بازرگانان روسی جذابیت پیدا کرده است و آن ها برای بهره گیری از این تجربه وهمچنین برای خرید کالاهای ایران بیش از گذشته به تهران سفر می کنند.

ادامه مطلب ...
popup