🔺 رئیسی: مدیرانی که نگاه تحولی ندارند باید کنار بروند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی: مدیرانی که نگاه تحولی ندارند باید کنار بروند

🔺 رئیسی: مدیرانی که نگاه تحولی ندارند باید کنار بروند

🔺 رئیسی: مدیرانی که نگاه تحولی ندارند باید کنار بروند

🔹 رئیس جمهور برخورداری از نگاه تحول‌گرایانه و منبعث از فرهنگ دینی را پیش‌نیاز کارآمدی در اداره کشور دانست و گفت: مدیران در فرهنگ دینی برای حل مشکلات مردم و رضایت خداوند تلاش می‌کنند و فرق مهمی است که میان آن‌ها و دیگران وجود دارد.

ادامه مطلب ...
popup