🔺 جنگ اوکراین نوشداروی صنایع تسلیحاتی بحران زده آمریکا در دوره کرونا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جنگ اوکراین نوشداروی صنایع تسلیحاتی بحران زده آمریکا در دوره کرونا

🔺 جنگ اوکراین نوشداروی صنایع تسلیحاتی بحران زده آمریکا در دوره کرونا

🔺 جنگ اوکراین نوشداروی صنایع تسلیحاتی بحران زده آمریکا در دوره کرونا

🔹 گزارش‌های بین‌المللی حاکی است: وقوع جنگ اوکراین و سیل کمک‌های تسلیحاتی کشورهای اروپایی و آمریکا به کی‌یف موجب شده است تا صنایع تسلیحاتی آمریکا از وضعیت بحرانی دوره کرونا خارج شوند و جانی دوباره پیدا کنند.

ادامه مطلب ...
popup