🔺 سازمان مهاجرت جهانی: تحریم ها علیه روسیه به مهاجران کاری آسیای مرکزی ضربه زده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سازمان مهاجرت جهانی: تحریم ها علیه روسیه به مهاجران کاری آسیای مرکزی ضربه زده است

🔺 سازمان مهاجرت جهانی: تحریم ها علیه روسیه به مهاجران کاری آسیای مرکزی ضربه زده است

🔺 سازمان مهاجرت جهانی: تحریم ها علیه روسیه به مهاجران کاری آسیای مرکزی ضربه زده است

🔹 سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه در گزارشی اعلام کرد تحریم‌های اعمال شده بر روسیه به سبب جنگ اوکراین بر کارگران مهاجران آسیای مرکزی که در این کشور مشغول بکار هستند تاثیرات منفی گذاشته است.

ادامه مطلب ...
popup