🔺 وزارت نیرو در قبال تعهد خود نسبت به تامین تانکرهای آبرسانی به روستاهای خاش و میرجاوه عمل کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزارت نیرو در قبال تعهد خود نسبت به تامین تانکرهای آبرسانی به روستاهای خاش و میرجاوه عمل کند

🔺 وزارت نیرو در قبال تعهد خود نسبت به تامین تانکرهای آبرسانی به روستاهای خاش و میرجاوه عمل کند

🔹 نماینده مردم خاش، میر جاوه ، بخشهای نصرت آباد و کورین در مجلس گفت: وزارت نیرو در قبال تعهد خود نسبت به تامین تانکرهای آبرسانی به روستاهای شهرستان های خاش و میرجاوه عمل کند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup