🔺 آمریکایی‌ها هم پیغام مذاکره می‌فرستند و هم تحریم جدید اعمال می‌کنند/ حق داریم به آمریکا اعتماد نکنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آمریکایی‌ها هم پیغام مذاکره می‌فرستند و هم تحریم جدید اعمال می‌کنند/ حق داریم به آمریکا اعتماد نکنیم

🔺 آمریکایی‌ها هم پیغام مذاکره می‌فرستند و هم تحریم جدید اعمال می‌کنند/ حق داریم به آمریکا اعتماد نکنیم

🔺 آمریکایی‌ها هم پیغام مذاکره می‌فرستند و هم تحریم جدید اعمال می‌کنند/ حق داریم به آمریکا اعتماد نکنیم

🔹 رئیس‌جمهور با بیان اینکه دنیا باید به ما حق دهد که به آمریکا اعتماد نکنیم چون میثاق شکن است، گفت: من از آمریکاهایی متعجبم که از سویی پیغام مذاکره و توافق می‌فرستند و از سویی بر لیست تحریم‌ها می‌افزایند.

ادامه مطلب ...
popup