🔺 واکسن؛ چالش اولین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی بعد از پنج سال وقفه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 واکسن؛ چالش اولین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی بعد از پنج سال وقفه

🔺 واکسن؛ چالش اولین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی بعد از پنج سال وقفه

🔺 واکسن؛ چالش اولین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی بعد از پنج سال وقفه

🔹 وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در حالی امروز درباره تصویب یا رد توافقات بحث شده در شش روز گذشته سیزدهمین نشست این سازمان تصمیم می گیرند که رعایت حق اختراع واکسن، موضوع چالشی اولین نشست این نهاد جهانی بعد از پنج سال وقفه بود.

ادامه مطلب ...
popup