🔺 رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید

🔹 در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷.۱۴ و ۱۳۴۱.۵۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است.

ادامه مطلب ...
popup