🔺 تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه‌گذاری در بنادر کشور سرعت گرفته است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه‌گذاری در بنادر کشور سرعت گرفته است

🔺 تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه‌گذاری در بنادر کشور سرعت گرفته است

🔺 تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه‌گذاری در بنادر کشور سرعت گرفته است

🔹 مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه‌گذاری در بنادر کشور سرعت گرفته است، گفت: با تدوین ساز و کار نظارت موثر و به هنگام در قراردادهای سرمایه گذاری، ضمن تامین منافع حداکثری سرمایه گذاران، از هدر رفت اموال بیت‌المال جلوگیری می شود

ادامه مطلب ...
popup