🔺 دولت قبل با گره زدن واردات واکسن به FATF مردم را به کام مرگ کشاند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت قبل با گره زدن واردات واکسن به FATF مردم را به کام مرگ کشاند

🔺 دولت قبل با گره زدن واردات واکسن به FATF مردم را به کام مرگ کشاند

🔺 دولت قبل با گره زدن واردات واکسن به FATF مردم را به کام مرگ کشاند

🔹 عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پیگیری قضایی پرونده اهمال مسئولان دولت قبل در واکسیناسیون گسترده مردم، گفت: دولت قبل با گره زدن واردات واکسن کرونا به تصویب FATF مردم را به کام مرگ کشاند.

ادامه مطلب ...
popup