🔺 جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای مدیریت اجاره‌بها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای مدیریت اجاره‌بها

🔺 جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای مدیریت اجاره‌بها

🔺 جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای مدیریت اجاره‌بها

🔹 محمودزاده گفت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.

ادامه مطلب ...
popup