🔺 تفاهم نامه موجود هم می‌تواند بر حجم پرونده‌ها و درگیری مردم بیافزاید و هم می‌تواند با اتخاذ اقدامات پیشگیریانه از حجم پرونده‌ها بکاهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تفاهم نامه موجود هم می‌تواند بر حجم پرونده‌ها و درگیری مردم بیافزاید و هم می‌تواند با اتخاذ اقدامات پیشگیریانه از حجم پرونده‌ها بکاهد

🔺 تفاهم نامه موجود هم می‌تواند بر حجم پرونده‌ها و درگیری مردم بیافزاید و هم می‌تواند با اتخاذ اقدامات پیشگیریانه از حجم پرونده‌ها بکاهد

🔹 کارشناس بازار سرمایه تفاهم نامه سازمان بورس و قوه قضائیه را اهرمی برای افزایش میزان بازدارندگی در برابر جرایم بازار سرمایه عنوان کرد.

ادامه مطلب ...
popup