🔺 ۷ نکته در باب اشتباه بودن تصمیم اخیر موزه سینما؛ آیا سازمان سینمایی ورود می‌کند؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی و هنری
  • 🔺 ۷ نکته در باب اشتباه بودن تصمیم اخیر موزه سینما؛ آیا سازمان سینمایی ورود می‌کند؟

🔺 ۷ نکته در باب اشتباه بودن تصمیم اخیر موزه سینما؛ آیا سازمان سینمایی ورود می‌کند؟

🔺 ۷ نکته در باب اشتباه بودن تصمیم اخیر موزه سینما؛ آیا سازمان سینمایی ورود می‌کند؟

🔹 در شرایط کنونی، سینماها به اصلی‌ترین پایگاه‌هایی تبدیل شده‌اند که می‌توانند با کشیدن ترمز فیلم‌سوزی، سهم بسزایی در عدالت نمایش آثار داشته باشند؛ پارامتری که این روزها با برخورد سلیقه‌ای برخی سینماداران، خدشه‌دار شده است.

ادامه مطلب ...
popup