🔺 تالار پشتی: خودروسازان بزرگ جهان، سخت افزار خودرو را به چین انتقال دادند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تالار پشتی: خودروسازان بزرگ جهان، سخت افزار خودرو را به چین انتقال دادند

🔺 تالار پشتی: خودروسازان بزرگ جهان، سخت افزار خودرو را به چین انتقال دادند

🔹 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کل اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته ای که خودروساز بودند تولید بخش سخت افزار خودروی خود را به چین انتقال دادند و نرم افزار را برای خود نگه داشتند.

ادامه مطلب ...
popup