🔺 تقویت ترانزیت ریلی؛ فرصتی برای شکوفایی اقتصاد ایران و گلستان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تقویت ترانزیت ریلی؛ فرصتی برای شکوفایی اقتصاد ایران و گلستان

🔺 تقویت ترانزیت ریلی؛ فرصتی برای شکوفایی اقتصاد ایران و گلستان

🔺 تقویت ترانزیت ریلی؛ فرصتی برای شکوفایی اقتصاد ایران و گلستان

🔹 ورود محموله کانتینری گوگرد قزاقستان از مسیر ریلی اینچه برون برای صادرات به ترکیه ، جلوه بارزی از ثمره اهتمام دولت سیزدهم برای بهبود تبادلات تجاری با کشورهای همسود (CIS) به ویژه در بخش ترانزیت کالاست که می تواند سرآغازی برای شکوفایی اقتصاد ایران و استان گلستان باشد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup