🔺 برادران گرایی در خانه استابلر؛ غول کوبایی و حریف هادی ساروی در خداحافظی کشتی‌گیر آلمانی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 برادران گرایی در خانه استابلر؛ غول کوبایی و حریف هادی ساروی در خداحافظی کشتی‌گیر آلمانی

🔺 برادران گرایی در خانه استابلر؛ غول کوبایی و حریف هادی ساروی در خداحافظی کشتی‌گیر آلمانی

🔹 محمدعلی و محمدرضا گرایی که برای شرکت در مراسم خداحافظی فرانک استابلر آلمانی به این کشور سفر کرده بودند، شب گذشته همراه با جمعی از ستارگان کشتی فرنگی جهان مهمان استابلر در خانه‌اش بودند.

ادامه مطلب ...
popup