🔺 تحریم 3 شرکت پتروشیمی تاثیری در سودآوری بلندمدت ندارد؛ بورسی‌ها نگران نباشند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تحریم 3 شرکت پتروشیمی تاثیری در سودآوری بلندمدت ندارد؛ بورسی‌ها نگران نباشند

🔺 تحریم 3 شرکت پتروشیمی تاثیری در سودآوری بلندمدت ندارد؛ بورسی‌ها نگران نباشند

🔹 یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عدم تاثیر تحریم های جدید سه شرکت پتروشیمی بر روند صادرات و سود سازی این شرکت ها در بلند مدت گفت: تحریم سه شرکت پتروشیمی صرفا جنبه تبلیغاتی دارد.

ادامه مطلب ...
popup