🔺 علت استعفای وزیر کار عدم هماهنگی با تیم اقتصادی بود/وزرا باید به وعده ها عمل کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 علت استعفای وزیر کار عدم هماهنگی با تیم اقتصادی بود/وزرا باید به وعده ها عمل کنند

🔺 علت استعفای وزیر کار عدم هماهنگی با تیم اقتصادی بود/وزرا باید به وعده ها عمل کنند

🔹 نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه در متن استعفا عبدالملکی آمده است که برای افزایش هماهنگی، پیشرفت و عدالت به این امر مبادرت ورزیده است. گفت: در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی یک ناهماهنگی در دولت وجود دارد.

ادامه مطلب ...
popup